ახალი სივრცე მეგობრობისა და წარმატებისთვის

About Project

Copy of finallogo_1.jpg

unhcr (Copy)_1.gif

          იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოფლებში კომპიუტერული ტექნოლოგიების დანერგვა

 

 

„იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის“ პროექტი 2009 წლიდან მიმდინარეობს: ბერბუკის, კარალეთის, ხურვალეთის, შავშვების, მოხისის, ახალსოფლის, თელიანის, სკრისა და მეტეხის დევნილთა დასახლებებში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური მხარდაჭერით. დღემდე პროექტის ფარგლებში დევნილთა დასახლებებიდან და ახლომდებარე სოფლებიდან მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 1700-ზე მეტმა ბენეფიციარმა.

პროექტი მიზნად ისახავს სამიზნე მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტრეინინგების ჩატარებას აგრეთვე დასაქმების, შემოსავლების გაზრდისა და განათლების სფეროში დამატებითი შესაძლებლობების გაჩენას, ბენეფიციართათვის დისტანცირებული და პროფესიული ტრენინგების ჩატარებისა და ბიზნესის წარმოებისა და შემოსავლების გენერირების უნარების გაძლიერების გზით.

პროექტის ძირითადი აქტივობები მოიცავს ბენეფიციარებისათვის კომპიუტერულ ტრეინინგების ჩატარებას ცხრა CTA ცენტრში, დისტანცირებული და პროფესიული სწავლებების ხელმისაწვდომობის, მეწარმეობისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას და ვებ პორტალის - www.idpclub.ge, ადმინისტრირებას.

2012 წლის დასაწყისიდან პროექტს განხორციელებს ასოციაცია მის მიერ მოზიდული რესურსებით.

დონორი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი (UNHCR) (2011 წლის ბოლომდე), ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG).

 

 

 

 

 

 

 

 

წარმატებული ბიზნეს პროექტები